ช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมใช้ ASUS P5B Premium - Vista Edition อะครับ
และมันมีอุปกรณ์ ตัวรับสัญญาณ ผมลงโปรแกม ASUS ScreenDuo แต่มันใช้ รีโม ไม่ได้อะครับ