ฝากพาร์ทพิเศษ ดรอยด์รหัส MKD001แห่งสหพันธ์ ได้รับคำสั่งให้ทำลายยานรบของกองทัพโคลน ด้วยสเต๊ปเทพในการทิ้งระเบิด
***หมายเหตุ ลองทำเสียงตอนแคสเป็นหุ่นยนต์ไม่รู้ว่าเหมือนไหม***