ขายสมาชิกสโมสรราชพฤกษ์ Sports Member อายุสมาชิก 9 ปี ในราคาพิเศษสุด

http://www.rajpruek.com/sportclub.php?lang=THขายสมาชิกกีฬา สโมสรราชพฤกษ์ ระยะยาว (เหลือ 9 ปี)

ใช้ได้ทั้งครอบครัว ราคา 280,000 บาท

(รวมค่าโอนแล้ว 50,000 บาท, ราคาที่ราชพฤกษ์ ขาย 330,000 นะครับ)