ป้องกันฟ้าผ่า สายแลน เครือข่าย คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด เสาอากาศ MiMo

ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย ด้วยอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทางสายแลน และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทางสายนําสัญญาณ RF.

ข้อมูลเพิ่มเติม ร้านบางกอก ไวร์เลส ?http://www.bangkokwireless.net , email: info@bangkokwireless.net, โทรศัพท์ 081 811 9113

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สายแลน รองรับ Gigabit Ethernet, POE+, ESD 30KV(Contact/Air) และ Lightning/Surge) "20KA สูงสุดในตลาด" พร้อมกล่องกันนํ้า
ราคา 1,380.00 บาทอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สายแลน รองรับ Gigabit Ethernet, POE+, Lightning/Surge) "10KA สูงสุดในตลาด ในขนาดเดียวกัน" พร้อมกล่องโลหะ ป้องกันการรบกวน
ราคา 985.00 บาทอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าทางสายนําสัญญาณ รองรับความถี่ 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2.4GHz. และ 5GHz. (Japanese fast gas tube)
ราคา 1,450.00 บาท


ข้อมูลเพิ่มเติม ร้านบางกอก ไวร์เลส ?http://www.bangkokwireless.net , email: info@bangkokwireless.net, โทรศัพท์ 081 811 9113