ขอ E6600 ขึ้นไปครับ

ram 4

การ์ดแยก 9500gt ขึ้นไป

HDD + PSU

ขอยกเคสไม่เกิน 1800 นะครับ

ใครมี PM มาเลย

**** ขอคนชลบุรีเท่านั้น รับมือในบางแสน only ****