ปก 2y+ ซื้อมานอนในกล่องประมาณ 3 เดือน ใช้จริงประมาณ 2-3 เดือน
6000 บาท รวม EMS หรือ NTC
ติดต่อได้เร็วสุดทางเฟสบุค เท่านั้น https://www.facebook.com/ndntl.bas
11722507_572860186186470_5033754928269631459_o.jpg
11949275_587531101386045_1915427490180481436_n.jpg
11915109_587531048052717_2774161624000360691_n.jpg