ต้องการซื้อ HITECH 89 HD ปลั๊กกลม จอที่หน้าเครื่องเวลาเปิดเครื่องจอแสดงผลมีสีฟ้า
จำนวน1เครื่อง สภาพดีไม่เคยแกะถอด ติดต่อได้ที่ tensafariland@gmail.com