อยากรู้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไง
อันใหนดีกว่ากัน
ลองไปหาอ่านๆดูมันก็เหมือนๆกัน เลยอยากรู้ถึงความแตกต่างหน่อยครับ
แนะนำที