ของผมชิบhynix BT-JกับK8Nมีท่านใดปรับเปน1Tได้บ้างคับแรมตระกูลไฮนิก
ปรับเปน1Tจะเหนความแตกต่างเยอะจิงไหมคับ