พอดีวันนี้ได้มา 1 คุ่ บัส 1066 week 10/08 มันยังใช่ D9GKX อยุ๋หรือเปล่า เป็น GOMs หรือไม่
Kington HyperX PC8500D2K2/2G