คือ ใช้ C2D E4300 แล้วก็มีHD 640Gและ80g พัดลม12 3ตัว 8 1ตัว แล้วคิดว่าจะใส่กาดจอสัก 8800 ขึ้นไป จะไหวไหมครับ แล้วไหวสุดได้เท่าไหร แนะนำทีครับ ขอบพระคุณ