มีคนเขาบอกว่า CD ที่ใช้ไปนานนาน จะเริ่มอ่านเพี้ยน

วิธีแก้คือ หมุนอะไรสักอย่างให้เหมือนเดิมใน

มันคือตรงไหนเหรอ