อยากทราบว่า ASUS 4870X2 TOP ที่เซียร์มีไหมครับ
แล้วขายอยู่ร้านไหน ราคาประมาณเท่าไหร่