สวัสดีคร๊าบ น้องๆนักศึกษา ที่สนใจจะหาประสบการณืด้านออกแบบเว็บไซต์ Graphic design
ทางบริษัท ไอเดียคอนเน็คท จำกัด มีโครงการรับนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วม ความคิดสาร้างสรรดีๆประสบการณ์มีงานใหญ่หลายงานให้เข้าร่วม ทางบริษัทยินดีและขอบคุณทุกคนที่สนใจ
บริษัทไอเดียคอนเน็คจำกัด ออแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ Graphic design ครบวงจร ติดต่อคุณ สมเกียริต โทร0863789906 ที่อยู่888/26 ศรีนคริน สวนหลวง กรงุเทพ ขอบใจจ้า