ไม่รู้ว่าจะแก้ยัง
main board P5LD2 ครับ
ช่วยบอกวิธีทีครับ
http://www.uppic.net/show/2f172aeea6...98dbf3045ffce8