มี trainer แต่ไม่อยากใช้ แบบว่า อยากเล่น ด่านนั้นอะ พอเล่นถึง เจือกลงวินโดวใหม่

ลืมเก็บเซฟขอหน่อยเด้อมันไกล เล่นนาน หุหุ