แนะนำ โปรแกรมช่วยในการเรียนการสอนด้วยครับ

อยากได้แบบว่า นำเสนอในรูปแบบคล้ายๆ Flash 8 แต่สามารถที่จะใส่คำตอบและตรวจสอบคำตอบในโปรแกรมนั้นได้เลย พอจะมีไหมครับ

เช่น 9x5 = ____ [ตรวจคำตอบ] ( ถูก สีเขียว เครืองหมายถูก ผิด สีแดง เครืองหมายผิด )

แล้วให้กรอกคำตอบลงไปอะครับ

ขอบคุณครับ