ไคเปนแบบผมไม๊ครับ

พอดีจะลองเล่น online ใน GGC

คนมันเยอะดีไม่ทราบว่า แผ่นก็อปอัพอย่างไรให้เปน1.03ครับแ้ลว

เล่นonlineกันที่ใหนบ้างครับ