ที่ Office ต้องการ Backup ข้อมูลครับ และอยากใช้ Free Software ครับ

ตอนนี้ใช้โปรแกรม PeaZip เพื่อตั้งเวลา Zip ข้อมูลที่ต้องการ Backup จากใน Network
มาเก็บไว้ใน Server Backup จากนั้นจะให้ ไรท์ ออกมาเป็นแผ่นครับ ใช้โปรแกรมอะไรตั้งเวลาไร้ท์แผ่นครับ