ทำไงไม่ให้ตรง panel ตรงช่องเสียบแจ๊คขึ้นสนิมครับ

หรือเวลามันขึ้นสนิมแล้ว ทำความสะอาดยังไง ขอบคุณครับ