เวลาเปิดไดร์ต่าง ๆ จากหน้าต่าง My Com. มันจะขึ้นหน้าต่างใหม่มา โดยที่ผมไม่ได้ตั้งไว้ เหมือนกันออโต้รันแต่ไม่ใช่ ตรง Folder Option ที่ใช้ซ่อนไฟล์ก็ใช้ไม่ได้ อยากถามว่า มีโปรแกรมอะไรที่่กำจัดมันได้ครับ ตาม http://www.webphand.com/ckvo/ ผมก็แก้ไม่หาย ช่วยทีครับ