อยากทำระบบระบายความร้อยด้วยน้ำแข็งคับแบบที่แช่ลงในถังน้ำแข็งเลย