ระหว่าง Ultra 4 GB Bus1066 CL5 กับ Black Dragon 4GB Bus 1066

อันไหนดีกว่ากันครับ ใช้กับ
E8400
P5Q Deluxe
Sapphire 4850 512M