และตัวไหนใส่กับ AMD2 (940) X2 Athlon 5200 ได้ดีกว่ากันคับ