อยากรู้ว่าต้องใช้โปรแกรมอะไร ที่ทำให้เครื่อง full
จะวัดความร้อนของ cpu กับ การ์ดจอ ว่ามันเท่าไร

ต้องใช้โปรแกรมอะไร หรือ มีวิธีแนะนำไหมครับ