ปัญหา L4D Demo คือ ลงเกม แล้วพอจะเข้าเกม ก็เข้ามะได้ เข้าตัว .bet แล้วนะ ตัว ฟันเฟือง

ตามภาพเลย เป็นเพราะไร เอย ใครรูช่วยบอก หน่อย

C:\Documents and Settings\gun\Desktop\P1080844-horz.jpg