พึ่งเห็นว่ามันไม่มี สงสัยคนประกอบเอาออกแล้วไม่ได้ใส่มาให้ พอจะหาจากไหนได้บ้างคับ