แอมป์หลอด royal 125 w 6l6gc 4หลอด หลอดเล็ก 6 หลอด ขายตามสภาพ 3800 มี2แท่น เปิดติดมีเสียงครับ
line vacumtube 089823138998acbfb2fa4ddc8b68a6b90098cd4e55.jpg
c2a364dc5e400e31f9cdf7c4bd379a18.jpg