รถชื่อผมเอง ภาษีไม่เคยขาดต่อ ราคานี้ขายพร้อมไปสลับให้เลยที่ขนส่ง ผมออกค่าสลับให้ (รถผมอยู่ขนส่งเทียนทะเล พระราม 2)

ขอขาย 14,500 บาท

ผมอยู่แถวถนนพุทธบูชา กรุงเทพฯ หรือ โทรฯสอบถามได้ที่เบอร์ 092-9029207