ผมใช้ Tot wi-net ที่เป็นตัวรับไวเลสอยู่ด้านบนแล้วต่อสายมา ก่อนเข้าคอมผมใช้โมเด็มอีกตัวมากระจายไวไฟในบ้านก่อนต่อเข้าคอม แต่ก่อนที่ผมจะใช้ไวไฟได้ผมต้องต่อตรงกับคอมก่อนหนึ่งครั้งแล้วค่อยนำสายออกมาต่อโมเด็มถึงจะใช้ไวไฟได้ เพราะเหมือนกับคอมผมมันไปต่อกับโมเด็มที่ใช้กระจายไวไฟในบ้านแทนที่จะไปต่อตัว wi-netด้านบน เวลาใช้ไวไฟผมเคยต้องทำอย่างนี้ทุกครั้ง ใครพอจะแนะนำอะไรได้บ้างครับ โมเด็มที่ใช้กระจายไวไฟในบ้านผมตั้งเป็น Bridge Mode มีหน้าที่แค่กระจายไวไฟอย่างเดียว ขอบคุณครับ