สายเงิน กับ สายทองแดง เนื้อดีนะเสียงดีๆ


furutech กับ canar ไม่รู้ดีไหม