ใช้งานปรกติ แบตทน รับของได้ที่เคหะราม 600.- ems+50 โทร 0808850989 Line tabienth