อุปกรณ์ (device):Samsung Galaxy S6 Gold Platinum อุปกรณ์ครบยกกล่อง
ราคา (price): 13,000
สภาพ (condition):98 เปอเซ็น
ตำหนิ (defect):สวยกริป ไม่มีรอยตกบุบ หล่น
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy): จำไม่ได้
ประกัน (warranty): มกราคม 2560
เหตุผลในการขาย (reason of sell): เบื่อแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact):0880940035 LINE Gutjungkiller
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method): เซ็นทรัลปิ่นเกล้า สายใต้ใหม่ มหิดลศาลายา EMS+100 บาท
รูปภาพสินค้า พร้อมกระดาษซึ่งเขียนชื่อผู้ขาย
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG][IMG]<a
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]