ติดต่อได้ 24
เรือนละ 900 มีอยู่สองเรือนครับ
เอา 2 เรือนคิด 1400 ครับ
อยากขาย :P
097-241-4621