หา POD HD500X

ขอสภาพดี รา 11XXX รับมืออุบล EMS ขอมีประวัติดีๆ ครับ