รุ่น
Commander F6 RGB LCD Multi Fan Controller,
SENTRY LX หรือรุ่นอื่นลองเอามาดู คับ แอดมาได้ที่Facebook หนึ่งเดียว จะเป็นรูปคู่ช/ญใส่เสื้อสีขาว