เกี่ยวกับเรา

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม ก่อตั้งเมื่อยี่สิบปีก่อนจากพื้นฐานความคิดว่าจะสร้างบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล
จนถึงปัจจุบันบริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรมมีชื่อเสียงด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือไปทั่วโลก เรามีลูกค้าเป็นที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและในประเทศไทย
เราได้มีการขยายฐานการผลิตและรวมถึงมีบริษัทในเครือที่ประเทศต่าง ๆทั่วโลก เช่น ฮ่องกง เวียดนาม อังกฤษและสหรัฐอเมริกา
พวกเรากำลังพัฒนาบริการรูปแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
เราต้องการ Developer รุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดสร้างสรรค์และรักการทำงานที่ท้าทายมาร่วมงานกับเรา

FULLSTACK DEVELOPER

รายละเอียดงาน

? มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ไม่ใช่แค่ทำตาม requirement เท่านั้น
? ออกแบบและพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับงานของบริษัทและลูกค้าองค์กร
? ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ
? วางแผนออกแบบ database ให้เหมาะสมกับข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร

? เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 22-32 ปี
? วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
? มีความรู้เกี่ยวกับ JavaScript, CSS, HTML
? เข้าใจพื้นฐานของ MVC design pattern
? มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ .net framework ในการพัฒนา software
? ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน TDD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
? ถ้ามีความรู้เรื่อง React, Angular จะพิจารณาเป็นพิเศษ
? ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่

SOFTWARE TESTER

รายละเอียดงาน

? วางแผนและออกแบบการ test application ของทางบริษัท
? ทดสอบการใช้งานของระบบ เพื่อให้การใช้งานตรงกับความต้องการของลูกค้า
? ค้นหาหรือสร้าง tool ใหม่ ๆ เพื่อมา test application

คุณสมบัติผู้สมัคร

? เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 22-32 ปี
? วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
? มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
? ถ้ามีประสบการณ์ด้าน test automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ

BUSINESS ANALYST
รายละเอียดงาน

? เก็บและวิเคราะห์ requirement ที่ได้จากลูกค้า และจัดทำเอกสาร
? มีส่วนร่วมกับทีมในการหา solution ต่าง ๆ
? ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และแกปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

? เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 22-32 ปี
? สามารถเขียน SQL ได้
? รู้จักและสามารถเขียน diagram ประเภทต่าง
? มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย

ติดต่อ

คุณสุทิสา ชัยกิจ
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 15 ซ.ลาซาล49 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
ใกล้ (แบริ่ง) , BTS(บางนา,บางนา,บางนา)
โทร. 023615346 ต่อ 1055 แฟกซ์. 0-2361-5345
Email : hr.d@wongeak.com