ซาก Canon S110 อาการเลนส์ error

เปิดแล้ว ขึ้น เลนส์มีปัญหา และมันก็ปิดตัวเอง ไม่เคยแกะซ่อมครับ

อุปกรณ์แท้ ตามรูป

ขาย 1000 บาท

โทร.0967892800 Line : sulaimann1979