ขอเป็นสีขาวสภาพดี กทมนะครับ สนใจขายคุยก่อนได้

ReviewSVF_1_zps7f643e19 (1).jpg