รับซื้อ รับฝาก นาฬิกา แว่น สินค้าแบรนด์เนม(กทม,นนทบุรี)นัดรับถึงที่0824448998 line:Taeleo