กำลังจะเปลี่ยน มาใช้ XP เพราะลงโปรแกรมทางวิศวกรรมไม่ได้อ่ะครับ

ขอบคุณล้วงหน้าครับ