ที่เลือกความเร็ว cpu ,vga ได้

เคยดูอยู่แต่จำเว็ปไม่ได้