คือที่บ้านใช้เน็ตของ TT&T อยู่ครับ แต่บ้านอยู่***งจากคู่สายมากเลยได้ความเร็วไม่เต็มที่อ่าคับ อยากจะให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น่อง ๆ ช้วยแนะนะ router ที่แรงให้หน่อยอ่าคับ ที่ได้มาพร้อมเน็ต คือ zyxel p660 คับ