เอาแบบเกม ที่ใช้งาน Quad ได้เต็มๆน่ะครับ
(คงไม่ได้มีแค่ DMC4 เกมเดียวนะ)