ผมลง foobar --->asio4all---->ขาด usbdriver asio lol

ขอบคุณล่วงหน้าคับ