คือว่า ลงเกมจากแผ่น .... เรียบร้อยแล้ว

crack เรียบร้อยแล้ว แต่มันขึ้นประมานว่า

langauge อะไรซักอย่างนี่แหละคับ

มันคืออะไรหรอคับ

ขอโทษทีคับ ไม่มีรูปประกอบ

ขอบคุณสำหรับคำตอบคับ