เป็น driver sound ac'97 บนบอรด์ Asus P4S800 MX ครับ ลงใน save mode ผ่านแต่พอเข้า normal กลับรีเครื่องใหม่ ต้องเลือก Last know good .. หาทุกวิถีทางแล้วครับขอบคุณครับ