ไม่ทราบว่า...ในงานคอมมาร์ท ไม่ทราบว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างครับ...