มีไวรัสตัวไหนครับที่ ทำให้เนื้อที่ฮาร์ดิส หายไปบ้างครับ