จะใช้แชร์ข้อมูลกับแชร์อินเตอร์เน็ตที่บ้านคับ มีเครื่องลูก 10 ตัว ขอบคุณคับ